kårlokalen Humlebacka

om humlebacka

Scoutkåren Åfararna köpte våren 2023 den befintliga byggnaden på tomten Ljungåker av Sibbo kommun. Byggnaden har tidigare bland annat fungerat som kommunalläkarmottagning och daghem.

Scoutkåren Åfararna döpte den vid köpet utbrutna fastigheten och byggnaden till Humlebacka.

Förvärvet av fastigheten och byggnaden möjliggjordes med tacksamt stöd av Sibbo Sparbanksstiftelse sr och Krogells Stiftelse sr.

Förvärvet av fastigheten och byggnaden möjliggjordes med tacksamt stöd av Sibbo Sparbanksstiftelse sr och Krogells Stiftelse sr.

KONTAKTUPPGIFTER

Adresser

Besöksadress:
Kårlokalen Humlebacka
Humlegårdsvägen 1, 04130 Sibbo

Postadress för fakturor etc:
c/o Östra Storkärrsgränden 5 C 25, 04130 Sibbo

E-posta oss om fastigheten

humlebacka@afararna.org

FO-nummer

2921949-5

Bank och ekonomi

OP FI61 5561 0440 0511 34