kontaktA OSS!

kårStyrelsen

2024-2025

Kårchef
Jonas Väänänen
kc@afararna.org

Vice kårchef
Sofia Camara
vkc@afararna.org

Styrelsemedlemmar:
Johan Isaksson, Anders Mickos, Ronja Nystén, Irene Raphanel, Alexandra Rosenberg och Annabelle Thilman

KONTAKTUPPGIFTER

Adresser

Besöksadress:
Kårlokalen Humlebacka
Humlegårdsvägen 1, 04130 Sibbo

Postadress:
c/o Östra Storkärrsgränden 5 C 25, 04130 Sibbo

E-posta oss

info@afararna.org

FO-nummer

2921949-5

Bank och ekonomi

OP FI61 5561 0440 0511 34