Vem är vi?

Vårt syfte

Scoutkårens verksamhet bygger på Suomen Partiolaiset – Finlands
Scouter ry:s principer och grundstadga, som definierar scoutkårens mål för fostran, scoutmetoden och scoutprogrammet som förverkligas i olika åldersgrupper.

Syftet med scoutkårens verksamhet är att stöda barn och unga i deras utveckling genom att beakta deras individuella egenskaper och därigenom skapa förutsättningar för barn och unga att utvecklas till goda medborgare och växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själva och sin omgivning.

Hur vi förverkligar vårt syfte

Kåren strävar till att förverkliga sitt syfte genom att arrangera
scoutverksamhet i enlighet med scoutkårens mål för fostran.
Verksamheten består av möten, utfärder, förläggningar, hajker och läger, samt ledarutbildning.

För att stöda verksamheten har kåren rätt att ordna basarer,
lotterier, insamlingar och fester, att bedriva publikationsverksamhet för verksamhetens syfte, ta emot donationer och testamenten, samt äga lös och fast egendom som är nödvändig för verksamheten.

Scoutkåren är öppen för alla, partipolitiskt obunden och ideell.

Vi erbjuder

Scoutkåren Åfararna erbjuder meningsfull och regelbunden verksamhet för följande åldersgrupper

Vargungar
Äventyrsscouter
Spejarscouter
Explorerscouter
Rovers
Ledare