Åfarargillet

åfararGillets syfte

Gillets främsta syfte är att understöda Scoutkåren Åfararna r.f. i Sibbo med råd och dåd, genom att hjälpa till med olika jippon och talkon, förmedla kontakter i sina egna nätverk och trygga den fortsatta verksamheten, verksamhetsutrymmena och annan egendom.

Gillet är avsett för vuxna scoutvänner, scoutföräldrar samt tidigare åfarare och nuvarande åfararledare.

AKTUELLT JUST NU

Officiellt sparkar vi igång Åfarargillet sö 7.1. 2024 kl. 16 på Humlebacka. Mysig samvaro, glögg & snacks, lägerbålssånger. Välkommen med!

GILLETS KONTAKTPERSSON OCH SAMMANKALLARE

För mer information kontakta Nina Mellin e-post nina[snabel-a-tecknet-har]mellin.fi