Scoutseder och traditioner

B-P [bii-pii]
Robert Baden Powell, senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell, grundade scoutrörelsen och var världsscoutchef för pojkscouterna.

Olave Baden Powell
B-P:s hustru. Hon var världsscoutchef för flickscouterna.

FiSSc
Finlands Svenska Scouter rf. Paraplyorganisation för de svenskspråkiga kårerna i Finland, hör till FS. FiSSc ger ut tidningen Scoutposten. De ordnar även kurser och evenemang.

Lägerdop
Enligt tradition blir de scouter som deltar i sitt första scoutläger lägerdöpta. Lekfull invigning till lägerlivet.

Tapto och Syskonring 
I scouterna har vi som vana att avsluta dagen med en syskonring. Det är traditionellt ett sätt att samlas i ro för att t.ex. lyssna på en berättelse och eventuellt repetera det som hänt under dagen. Syskonringen avslutas genom att man håller varandra i händerna med armarna korsade så att höger arm ligger över vänster. Tapto är en sång som sjungs för att symbolisera att det är slutscoutat för dagen t.ex. i slutet av lägerbålet och vid inledning av tystnad inför natten.

Halsduken
Scouterna använder på olika evenemang en halsduk som symbol för gemenskap. Scouter som tillhör samma scoutkår bär likadana halsdukar. 

Scouthälsning 
Alla scouter har en gemensam hälsning. Den görs med högra handen så att man lyfter två fingrar, pekfingret och långfingret mot pannan. Det symboliserar varghuvudet och öronen. Tummen sluter man över lillfingret som ett tecken på att de större skyddar de mindre. För äldre scouter även bekant med att ha tre Scouterna skakar hand med vänster hand. Traditionen kommer från Afrika där krigarna bar sina sköldar i vänster hand. När de träffade en person som de litade på sänkte de sin sköld och hälsade med vänster hand. Traditionen har en bakgrund också i att vänster hand sitter närmare hjärtat än höger.

Här kan du läsa en kort historik om kåregna traditioner, t.ex. den årliga åfärden:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *