Kims spel

Översatt sammanfattning från Rudyard Kiplings bok Kim.
Kim är en tonåring som tränas till spion för Stor-Britannien. Det var vanligt på den tiden att barn användes för att spionera, eftersom de var små och kunde ta sig fram mycket lättare än en fullvuxen man. Som en del av sin träning så spenderade Kim en månad i den engelska kolonin som fanns i Indien på den tiden. England och Ryssland stod i konflikt i området och därför var det ytterst viktigt att Kims träning hölls hemligt. 

Under sin tid i Indien bodde Kim hos Lurgan Sahib, en juvelerare som i verkligheten var en av Englands hemliga agenter. Han ägde en affär där han sålde alla världens ädelstenar – diamanter, rubiner, smaragder. 

En dag kommer han ut med en kopparbricka och plockar till sig ett tiotal ädelstenar som han sedan lägger på brickan. Hans betjänt säger då till Kim:

“Titta på dem så länge som du vill. Räkna dem, vänd på dem om det behövs. Jag behöver endast någon sekund. När du räknat och tittat färdigt och tror att du kan minnas allt så täcker jag över dem med detta papper. Sedan skriver du upp allt vad du minns och ger ditt svar till Lurgan Sahib. Jag skriver också ner mitt svar så kan vi jämföra sedan vem av oss som är mera observant.” 

Så här tävlade de sedan flera gånger om – ibland med ädelstenar, ibland med andra objekt som inte var lika vanliga. Vissa gånger använde de fotografier med människor från ett avlägset förflutet. För spioner är spelet en viktig del av att förbättra deras observationsförmågor.

Senare under ett spaningsuppdrag minns Kim Herr Lurgans stränga blick och vad han alltid brukade säga om Kim förlorade mot betjänten:

“Gör det tills du minns allting felfritt, ty det är värt att kunna”

Hur kan du spela Kimsspel och bli en super-observant hemlig spion? 

Lägg ut ett antal föremål på ett bord, gärna med vit duk eller enfärgat underlag för att få bra kontrast Titta noga på föremålen och prata om vad det är för saker. Vänta en stund så att alla hinner tänka. 

Sedan täcker ni över föremålen och skriver upp allt ni minns och jämför sen vem som minns flest saker. 

En annan version som du kan spela är att be någon ta bort ett av föremålen och sen försöka identifiera vilket av föremålen som saknas. 

Material: En duk att lägga över föremålen och en vit duk att lägga föremålen på. Exempel på föremål som du kan använda är stenar, pinnar, en bit näver, tallkottar, grankottar eller snäckor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *